Code postal Zoersel

2980 est le code postal de la localité Zoersel.
La localité Zoersel se trouve dans la commune de Zoersel, située dans la province d'Anvers.

Restaurants Zoersel

't lopend vuurtje Rodendijk 70 2980 ZOERSEL 03/309.22.03
In de wandeling Peggerstraat 58 2980 ZOERSEL 03/383.13.72
Beukenhaag R. Delbekestraat 229 2980 ZOERSEL 03/384.00.22
't boshuisje Boshuisweg 1 2980 ZOERSEL 03/385.94.53